Jachtservice Reitsma | Damwâld Tel. (0511) 42 30 53

    Home       Werkzaamheden       Refit       Service       Contact

GEBRUIKSVOORWAARDEN


JACHTSERVICE REITSMA

Gebruiksvoorwaarden website Jachtservice Reitsma®


Informatie op de site

Jachtservice Reitsma biedt zo actueel en correct mogelijke informatie aan op deze site. Garanties over de nauwkeurigheid, geldigheid en volledigheid van de verstrekte informatie kunnen niet worden gegeven.
De informatie heeft tot doel om de service en de vakbekwaamheid van ons bedrijf op u over te brengen.


Links

Als deze site "links" bevat naar andere sites dan worden die niet door Jachtservice Reitsma gecontroleerd. Jachtservice Reitsma wijst dan ook iedere verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites af.


Copyright

Alle merken, beeldwerken en teksten zijn eigendom van Jachtservice Reitsma Niets van deze site mag zonder schriftelijke toestemming van Jachtservice Reitsma worden gekopieerd of vermenigvuldigd.


Privacy

Ten aanzien van omgang met persoonsgegevens hanteert Jachtservice Reitsma de vigerende wet- en regelgeving. (zie Privacybeleid). Naleving hiervan is voor Jachtservice Reitsma van het grootste belang.


Wijzigingen

Jachtservice Reitsma behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in deze gebruiksvoorwaarden. Wijzigingen of aanvullingen op de gebruiksvoorwaarden worden hier gepubliceerd. Controleer daarom regelmatig de gebruiksvoorwaarden. Als u nog vragen heeft over deze gebruiksvoorwaarden, neemt u dan contact op met:


Jachtservice Reitsma

P.a. Hearewei 48

9104 CV  Damwâld

tel. (0511) 42 30 53   

www.jachtservicereitsma.nl

info@jachtservicereitsma.nl

Jachtservice Reitsma | Damwâld Tel. (0511) 42 30 53

    Home       Werkzaamheden       Refit       Service       Contact