Jachtservice Reitsma | Damwâld Tel. (0511) 42 30 53

    Home       Werkzaamheden       Refit       Service       Contact

PRIVACYBELEID


JACHTSERVICE REITSMA

Privacybeleid


De Jachtservice Reitsma-website is eigendom van Jachtservice Reitsma. Voor Jachtservice Reitsma is een verantwoorde omgang met gegevens van gebruikers van groot belang. Uw Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Jachtservice Reitsma zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Het doel van deze Privacyverklaring is u te informeren over de manier waarop Jachtservice Reitsma gebruikmaakt van de persoonsgegevens die over u worden verzameld op deze website en hoe u deze gegevens kunt wijzigen of laten verwijderen.


Deze Privacyverklaring heeft alleen betrekking op deze website en niet op andere websites waarvoor op deze site links worden aangeboden.


Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens

Jachtservice Reitsma verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens waaronder uw e-mail adres en NAW-gegevens voor de volgende doeleinden:

(1) voor het leveren van onze diensten;

(2) het meten van de belangstelling voor onze diensten en om het gebruikersgemak van de website te bevorderen;

(3) om u op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van producten en diensten van Jachtservice Reitsma;.


Uw rechten

Wij kunnen met het oog op bovengenoemde direct marketing doeleinden uw persoonsgegevens aan door ons zorgvuldig geselecteerde partners leveranciers ter beschikking stellen tenzij u op het moment dat u uw persoonsgegevens aan ons ter beschikking stelt, bezwaar maakt tegen de verstrekking van uw gegevens aan derden. Indien u als bezoeker van de website van Jachtservice Reitsma besluit uw gegevens via Jachtservice Reitsma aan derden te verstrekken, dan is Jachtservice Reitsma op generlei wijze verantwoordelijk voor de manier waarop deze derde met deze gegevens omgaat. Verder kunt u op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Hiertoe kunt u een e-mail versturen met vermelding van uw naam en adres aan info@jachtservicereitsma.nl


Beveiliging gegevens

Jachtservice Reitsma maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonlijke gegevens.


Bezoekgegevens

Op de websites van Jachtservice Reitsma worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals onder meer de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is onder meer om de inrichting van een website te verbeteren, zodat Jachtservice Reitsma haar dienstverlening verder kan optimaliseren.


Wijzigingen

Jachtservice Reitsma behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Wijzigingen of aanvullingen op de Privacyverklaring worden hier gepubliceerd. Controleer daarom regelmatig de Privacyverklaring. Als u nog vragen heeft over deze Privacyverklaring, neemt u dan contact op met:


Jachtservice Reitsma

P.a. Hearewei 48

9104 CV  Damwâld

tel. (0511) 42 30 53   

www.jachtservicereitsma.nl

info@jachtservicereitsma.nl

Jachtservice Reitsma | Damwâld Tel. (0511) 42 30 53

    Home       Werkzaamheden       Refit       Service       Contact